آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-06-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-03-23
تاریخ شروع همایش
1400-06-09
تاریخ پایان همایش
1400-06-10

همایش های سالانه بانکداری اسلامی

همایش سالیانه بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طی سی سال گذشته برگزار و تداوم یافته است. این همایش برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار بین صاحب نظران داخلی و خارجی و هم افزایی میان آنان، فرصت شایسته ای را فراهم نموده است. مخاطبان اصلی، مدیران، کارشناسان ارشد نظام مالی و بانکی کشور و اندیشمندان حوزه و دانشگاه هستند. آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی در این رویداد ارائه می شود. همچنین دستاوردهای علمی همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار عموم علاقمندان قرار گرفته که مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آتی می باشد.


 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان