عنوان همایش:
                        "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب"


محورهای همایش:

 

  • اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها
  • حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی
  • مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی
  • مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی