نشست شورای راهبردی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی
1400-03-24
نشست شورای راهبردی سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی

نشست شورای راهبردی سی­ و­ یکمین همایش بانکداری اسلامی روز یکشنبه 1400/2/12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و صاحبنظران علوم بانکی در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت مجازی تشکیل گردید.

در این نشست اعضای شورا بررسی موضوع و محورهای همایش را با توجه به مسائل و نیازمندی­ های نظام بانکی در شرایط جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

 

 

خاطرنشان می سازد، سی­ و­ یکمین همایش بانکداری اسلامی در نیمه اول شهریور ماه سال جاری مقارن با هفته بانکداری اسلامی توسط موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار خواهد گردید.